Det gode liv i Sokndal

I dag vil vil ønske velkommen til Sokndal kommune som ny vertsorganisasjon i Feide. 
 
Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland og grenser mot Vest-Agder.
Kommunen grenser i vest mot Eigersund, i nord og øst mot Lund kommune, i sørøst mot Flekkefjord.
Administrasjonssenteret i Sokndal heter Hauge, og Sogndalstrand, der Sogndalstrand Amfi ligger, regnes som en del av dette tettstedet.
Sokndal kommune har fire store severdigheter: Sogndalstrand, Ruggesteinen, Blåfjellgruvene og Jøssingfjord.
Sistnevnte er opphav til ordet Jøssing, som ble verdenskjent under andre verdenskrig.
 
Vi i Feide ønsker velkommen med åpne armer og ønsker sokndalingene gode innloggingsdager fremover.