Datatilsynet og media sammenblander «eFeide» og Feide i Bergen-sak

Datatilsynet varslet tirsdag 18. desember at Bergen kommune kan bli bøtelagt med 1,6 millioner kroner etter at personopplysningene til 35 000 brukere lå åpent tilgjengelig. Både i brevet til kommunen, i pressemeldingen og i media kobler Datatilsynet dessverre saken helt feilaktig og ubegrunnet til Feide.

Uninett ser svært alvorlig på denne sammenblandingen og ønsker å bidra til at saken oppklares.

– Datatilsynet og media har dessverre misforstått og sammenblander «eFeide» og Feide. Hele kunnskapssektoren i Norge er tjent med at Feide-innlogging fortsatt oppfattes som meget sikkert og trygt. Uninett er leverandør av Feide og ønsker å bidra aktivt for å unngå videre sammenblanding av «eFeide» og Feide. Vi kontakter derfor nå de involverte partene, sier Tom Røtting, administrerende direktør i Uninett.

– Nå før jul gjennomfører tusenvis av elever og studenter landet rundt eksamen der de logger seg på med Feide. Da er det svært bekymringsfullt at den private løsningen «eFeide» og Feide blandes sammen. Dette skaper ubegrunnet bekymring rundt digital sikkerhet for brukere i hele kunnskaps-Norge, sier Røtting.

Uninett registrerer for øvrig med glede at Bergen kommune i en pressemelding 19. desember ikke lenger henviser til Feide eller «eFeide», og understreker at boten fra Datatilsynet er relatert til kommunens interne rutiner for håndtering av personopplysninger.

Korte fakta

  • Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.
  • Feide har 1 million innlogginger per dag. Regjeringen anser Feide som en viktig premissgiver for «Den digitale skolesekken».
  • Feide leveres av Uninett AS, et infrastrukturselskap eid av staten, lokalisert i Trondheim. Vi er ansvarlig for den digitale grunnmuren for forskning og undervisning i Norge. Se www.uninett.no
  • Forvaltningen av Feide skjer i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
  • Identum AS er et privat IT-selskap som bistår rundt 300 kommuner med implementering av Feide. Deres host-løsning kalles «eFeide». Feide og «eFeide» er to helt forskjellige systemer. Se www.identum.no for informasjon om «eFeide».
  • Uninett har registrert patent på merkevaren Feide. I kjølvannet av denne saken sendte vi et brev til Identum AS, der de anmodes om å endre navnet på sin host-løsning «eFeide».
  • Uninett anbefaler på generell basis alle kunder å aktivere såkalt tofaktorautentisering i Feide.

Kontaktperson:

Administrerende direktør Tom Røtting
Mobil: 48 16 45 44
tom.rotting@uninett.no