Datainnbrudd hos Bergen kommune - Uninett tilbyr bistand

Bergen kommune har denne uken vært utsatt for datainnbrudd, der ca 35 000 brukere av "eFeide" er berørt. Uninett understreker at Uninetts tjeneste Feide, og Identums tjeneste "eFeide" som Bergen kommune bruker, er to forskjellige systemer. Saken er imidlertid direkte relatert til brukernavn og passord som Bergen kommune anvender ved pålogging i Uninetts tjeneste Feide.

Film: Datainnbruddet i Bergen skyldes ikke Feide

Uninett tilbyr bistand
Uninett har allerede tilbudt konkret bistand til Bergen kommune i denne saken. Som det kommer fram i pressemelding fra Bergen kommune, og i ulike mediesaker, iverksatte kommunen hurtige grep for å unngå misbruk av konti som hadde kommet på avveie. Våre eksperter innenfor Feide og Uninett CERT følger saken nøye.
 
Anbefaler to-faktor autentisering
Uninett anbefaler alle sine Feide-kunder, deriblant kommuner, til å aktivere to-faktor autentisering på sine Feide-løsninger hvor dette anses som nødvendig for å oppnå nødvendig grad av sikkerhet.
 
Feilaktig framstilling av Feide i media
Flere større mediekanaler viser direkte til Uninetts tjeneste Feide i sine framstillinger av denne saken. Vi understreker at datainnbruddet ikke skyldes feil med Feide. Uninett er således ikke en part i saken, men har likefullt tilbudt sin bistand og ekspertise for å redusere risiko og skadeomfang.