Bindalseidet skole inn i Feide

I dag ønsker vi å ta i mot Bindalseidet skole som ny vertsorganisasjon i Feide.
 
Bindalseidet skole ligger i Bindal kommune, helt sør i Nordland fylke. 
Ordene øverst i midten er kjerne-verdiene våre.
Bindalseidet skole ønsker å være en skole der elevene får utvikle seg i pakt med samfunnsutviklingen.
Derfor er entreprenørskap viktig. Bindalseidet skole ble privat fra høsten 2005. 
 
Vi i Feide ønsker velkommen og ser frem til et godt samarbeid.