Avslutter midlertidig løsning med Feide-innlogging for skoler som ikke er tilknyttet Feide 15. juli

Mange skoler som ikke var tilknyttet Feide da koronapandemien brøt ut, opplevde utfordringer da de skulle legge om til digital undervisning. Flere av de digitale læremidlene de trengte for å gjennomføre undervisningen krevde Feide-innlogging. 

For å legge til rette for at disse fikk gjennomført undervisningen, laget Uninett og Utdanningsdirekoratet en midlertidig løsning for skoler som ikke var tilknyttet Feide. Det ble opprettet en fiktiv organisasjon med fiktive brukere, og flere leverandører åpnet for løsningen i sine tjenester. 

Avsluttes 15. juli

Den midlertidige løsningen var ment for å dekke et akutt behov i forbindelse med koronapandemien. Det er nå besluttet at løsningen vil bli slått av 15. juli. 
 

Bli tilknyttet Feide på permanent basis 

Skoler som har benyttet denne løsningen og som ønsker å bli tilknyttet Feide på permanent basis, kan gjøre det her.
 

Vi hører gjerne fra deg! 

Har du spørsmål om Feide, kan du kontakte Uninett på kontakt@uninett.no