13.03.20: Feide i stabil drift

Omlegging til nettbasert undervisning for skoler, universiteter og høyskoler skaper stor pågang på innloggingstjenesten Feide. Uninett kan bekrefte at vi ikke opplever kapasitetsutfordringer for tjenesten slik situasjonen er nå.

– Tjenesten er dimensjonert for å ta unna en god del mer enn de toppene vi har hatt. Bruken de siste dagene har vært høyere enn vanlig, men også mer spredt utover døgnet. Om det blir behov har vi ekstra kapasitet å sette inn. Vi følger nøye med i tiden fremover, sier produktansvarlig for Feide i Uninett, Snorre Løvås.

Uninett har satt beredskapsstab som følge av Korona-pandemien. Her finner du oppdatert niformasjon om status for Feide og Uninetts andre kritiske tjenester.

Publisert 13.03.2020.