For vertsorganisasjoner

Vertsorganisasjoner kan være universiteter og høgskoler, kommuner og fylkeskommuner, private skoleeiere og Uninett-medlemmer.

Det er flere gode grunne til at en utdanningsinstitusjon bør vurdere å bli en Feide vertsorganisasjon.

Administratorer i Feide har en sentral rolle på vegne av sin vertsorganisasjon.

Etablere gode rutiner for å sikre at personopplysninger er oppdaterte og konsistente.

Ansatte i grunnskole og høyere utdanning har med Feide tilgang til en rekke digitale løsninger-

Mange institusjoner i UH-sektoren er inne i fusjonsprosesser. I en overgangsperiode vil det være et behov for å håndtere identiteter fra både tidligere og ny organisasjon i ulike systemer.

Se prisoversikt for vertsorganisasjoner i grunnopplæringen og høyere utdanning.