Møter og referat

Tjenestestyret har fire møter i året, hvorav minst to av dem skal være fysiske møter. Ved å klikke på ønsket dato nedenfor, får du tilgang til referatet fra det møtet.

Tidligere møter

  • 22. november, 2019
  • 10. september, 2019
  • 12. juni, 2019
  • 12. april, 2019
  • 28. februar, 2019
  • 10. januar, 2019