Møter og referat

Tjenestestyret har fire møter i året, hvorav minst to av dem skal være fysiske møter. Ved å klikke på ønsket dato nedenfor, får du tilgang til referatet fra det møtet.

Kommende møter

  • 3. september, 2020
  • 7. desember, 2020

Tidligere møter