Logoer og knapper

Feide-logo

Den fullstendige logoen skal benyttes overalt hvor det refereres til Feide som organiasjon, aktør, kontraktspartner eller lignende. Logoen representerer Feides innloggingstjeneste, og brukes for å markere tilknytning til denne. Dette kan brukes i valgfri størrelse. Formen skal ikke endres. 


Feide-knapper

Her er noen eksempler på hvordan man kan bruke Feide-ikonet til å lage knapper for inn- og utlogging.

Logg inn

Rødt nøkkelhull, png-format:
16 px   18 px   20 px   22 px  24 px   32 px

Logg ut
   
Feide login Nøkkelhull (offset venstre, hvit), png-format: 20px
Feide logout Nøkkelhull (offset høyre, hvit), png-format: 20px

Eksemplene ovenfor har denne bruken av CSS. Dette fungerer som eksempler, og justeringer i CSS må typisk påberegnes for å få ønsket utseende:

<a style="border: 1px solid rgb(224, 224, 224); font-size: 15px; padding: 0.15em 0.3em 0.2em 27px; background: url("/sites/feide.no/files/emblem-20px.png") no-repeat scroll 2px center white; color: black;" title="Logg inn med Feide" href="http://feide.no"> Logg inn <a>

<a style="border: 1px solid rgb(224, 224, 224); font-size: 15px; padding: 0.15em 0.3em 0.2em 27px; background: url("/sites/feide.no/files/emblem-20px.png") no-repeat scroll 2px center white; color: black;" title="Logg ut" href="http://feide.no"> Logg ut <a>

<a title="Logg inn med Feide" style="font-size: 15px; padding: 0.15em 0.4em 0.2em 25px; background: url("/sites/feide.no/files/offset-white-left.png") no-repeat scroll left top rgb(208, 208, 208); color: black;" href="http://feide.no"> Feide login <a>

<a style="font-size: 15px; padding: 0.15em 25px 0.2em 0.4em; background: url("/sites/feide.no/files/offset-white-right.png") no-repeat scroll right bottom rgb(208, 208, 208); color: black;" title="Logg ut fra denne eller alle Feide-tjenester" href="http://feide.no"> Feide logout <a>