Hvorfor bli vertsorganisasjon i Feide?

Hva er en vertsorganisasjon?

Alle personer som har en Feide-bruker må være tilknyttet en vertsorganisasjon. Feide-brukere er elever, studenter eller ansatte hos vertsorganisasjonen.

Vertsorganisasjoner er:

  • universiteter og høgskoler
  • kommuner og fylkeskommuner (som eiere av grunn- og videregående skoler)
  • private skoleeiere
  • Forskningsinstitutter og andre tilknyttet undervisningssektoren

Gode grunner for å bli vertsorganisasjon

Det er flere gode grunner til at en utdanningsinstitusjon bør vurdere å bli en Feide vertsorganisasjon. De etterfølgende avsnittene tar for seg noen av de mer tungtveiende argumentene.

God økonomi

I utdanningssektoren er det sterk vekst i antall digitale ressurser og tjenester som baserer seg på elektronisk brukeridentifikasjon for tilgangskontroll. Feide gir brukeren mulighet til å bruke ett brukernavn og ett passord som kan brukes både til lokale tjenester (som e-post og kalendersystem) og nasjonale tjenester (som for eksempel digital eksamen og NRKs arkiv). For vertsorganisasjonen gir dette lavere administrasjonskostnader og lavere terskel for å innføre nye tjenester i skolen.

Oppfylle lovbestemte krav

Ved innføring av Feide oppfyller vertsorganisasjonen personopplysningslovens krav om at brukeren skal få innsyn i egne data og at brukeren må gi godkjennelse til overføring av data til tjenester. Vertsorganisasjonen får god oversikt over egne brukere og kontroll over hvilke Feide-tjenester som skal være tilgjengelig for disse.

Bedre datakvalitet

Alle vertsorganisasjoner bør ha god kontroll og oversikt over persondata, men det har i årenes løp utviklet seg ulik praksis for behandling av persondata i forskjellige deler av utdanningssektoren. Som et ledd i en Feide-innføring vil det bli etablert felles regler for vedlikehold av data i kildesystemene og felles rutiner for endringer i register når for eksempel en elev/student eller ansatt slutter. Bedre datakvalitet vil være et resultat av en Feide-innføring.

Utvidet tilgjengelighet

Tilgang til digitale ressurser og tjenester er i dag ofte knyttet til den enkeltes pc eller dennes IP-adresse. Feide er en løsning for web-baserte tjenester der tilgangen reguleres av at brukeren kan identifisere seg - uavhengig av tid eller sted.

Tilgang til nasjonale tjenester

Både kommersielle og offentlige tjenestetilbydere arbeider med å utvide mengden av tilgjengelige Feide-klargjorte tjenester.

Priser for Feide

Priser for vertsorganisasjoner i Feide finner du her.