Forsknings- og utviklingsarbeid

Feide2.0

Feide og Dataporten slås sammen til en tjeneste i 2018-Q4. Etter dette vil Dataporten-funksjonalitet også bli tilgjengeliggjort for grunnopplæringen.