Forsknings- og utviklingsarbeid

Tjenesteinitiert sterk autentisering

Vi piloterer nå en mulighet for tjenester å be Feide om sterk autentisering av en bruker som allerede er logget inn i tjenesten. Dette vil være nyttig for tjenester som har forskjellige moduler/funksjoner på forskjellige sikkerhetsnivå og brukerne bare blir bedt om sterk autentisering når det er nødvendig. Vi regner med at dette kan bli tatt i bruk av tjenester med mer avanserte behov i 2017 Q1-Q2.