Fordeler med nye Feide

Flere funksjoner og bedre tilgang til data

Datadeling, mobilpålogging, støtte for flere påloggingsvalg og tilgang på gruppedata er noen av fordelene brukeren får ved den oppgraderte versjonen av Feide.

Uninett har over tid jobbet med en omfattende videreutvikling av Feide. Nye Feide har nå også funksjonalitet for trygg og enkel deling av data i tillegg til innloggingsfunksjonaliteten. Dette gir muligheter for innovasjon og utvikling av nye brukerorienterte utdanningstjenester.

Med nye Feide får brukeren en mer tilpasset innlogging og bedre brukeropplevelse. Datadelingsfunksjonen gir utdanningsinstitusjonene bedre kontroll på tilgangsstyringen, samtidig som det blir enklere å dele offentlige data på en trygg måte.

For å ta i bruk nye Feide må vertsorganisasjonen oppgradere til versjon 2.0 av Feide-skjema.

Datadeling

Vertsorganisasjonen kan dele utvalgt data med dem de ønsker gjennom API Gatekeeper. Ved hjelp av god tilgangskontroll er det enkelt å gi tilgang til utvalgt mengde data, for eksempel fra en spesifikk tjeneste. I stedet for at leverandøren må få tilgang til hele databasen, så kan de nå få tilgang til kun den dataen de trenger. Hvilke data brukeren ønsker å dele er dermed opp til vertsorganisasjonen.

Med tilgang til offentlige data kan leverandører utvikle nye og bedre utdanningstjenester tilpasset brukernes behov. Leverandørene kan også tilgjengeliggjøre sine data for gjenbruk i andre tjenester.

Mobilpålogging

Oppgradering av Feide gir god støtte for moderne pålogging til apper. Man kan også velge å la brukeren være pålogget i en lengre periode, ut over åtte timer, noe som forventes av sluttbrukere av mobilapplikasjoner i dag.

Støtte for flere påloggingsvalg

Innlogging med Feide krever en Feide-identitet, og dette gis til personer tilknyttet utdannings- og forskningssektoren (elever, studenter og ansatte). Enkelte tjenester har brukergrupper uten Feide-identitet, for eksempel tjenester som er beregnet for foreldre til elever i grunnskolen. I nye Feide har vi tilrettelagt for at også de uten Feide-identitet skal kunne logge inn ved hjelp av andre påloggingsvalg, som ID-porten, Facebook og Twitter.

Tilgang på gruppedata

Enkel tilgang til gruppedata har lenge vært etterlyst i Feide. Nå kan man hente ut gruppedata som gir svar på kull, klasse, studieprogram, studieretning og emnetilhørighet – samtidig som personvernet er ivaretatt.

Hvordan ta i bruk nye Feide?

Feide-skjema 2.0

For å ta i bruk ny funksjonalitet må en vertsorganisasjon oppgradere til Feide-skjema 2.0. Det er først når vertsorganisasjonen har versjon 2.0 av Feide-skjema at det mulig å aktivere nye Feide, som tilgjengeliggjør et spekter av nye muligheter.

Her ser du hvilken versjon av Feide-skjema din vertsorganisasjon har

Her er stegene du må gjennom

  1. Oppgrader til versjon 2.0 av Feide-skjema (LDAP-skjema norEdu*2.0) – se teknisk informasjon
  2. Forsikre deg om at ny avtale med Uninett er på plass (rammeavtale og databehandleravtale inkl. tjenesteoversikt)
  3. Bestill aktivering av nye Feide med mulighet for datadeling via support@feide.no. Husk å legge ved signert databehandleravtale når du bestiller!
  4. Når Uninett har koblet dere til nye Feide, finner du de neste stegene på vår tekniske dokumentasjonsplattform

Informasjon om priser og vilkår finner du her

Support

Dersom dere trenger hjelp er Uninett behjelpelige, og kan kontaktes på support@feide.no.