Kundeportalen

Kundeportalen brukes til administrasjon av Feide for utdanningsinstitusjoner som bruker Feide som innloggingsløsning og leverandører som tilbyr Feide-innlogging på sine tjenester.

Det er Feide-administratorene som har tilgang til kundeportalen, og disse administrerer Feide på vegne av sin organisasjon. I kundeportalen kan administratoren for eksempel bestemme hvilke tjenester som brukerne skal ha tilgang med Feide-innlogging og bestille tofaktorautentisering. 

Under finner du en innføring i bruk av kundeportalen for vertsorganisasjoner.

GÅ TIL KUNDEPORTALEN

 

Slik bruker du kundeportalen

Logg inn

Feides kundeportal finnes på kunde.feide.no

Velg innlogging med Feide og logg inn med din Feide-bruker.

Oversikt

Det første som møter deg når du logger inn i kundeportalen, er oversiktssiden med de mest brukte funksjonene.

Ofte brukte funksjoner

På oversiktssiden ligger det hurtiglenker til de mest brukte funksjonene i kundeportalen: aktivere en ny tjeneste, se innloggingsstatistikk og legge til driftsmeldinger.

Søk opp sporingsnummer

Administratoren kan også undersøke hvorfor innlogging feiler for en Feide-bruker. Da slår man opp sporingsnummeret under feilmeldingen i Feides innloggingsvindu.

Feil i brukerkatalog

Du får også en oversikt over andelen brukere som har logget inn og samt data som ikke validerer. Dette er ikke nødvendigvis brukere som ikke får logget inn – det kan også være brukere som mangler informasjon eller har data i feil format.

Velg organisasjon

Hvis du er Feide-administrator for flere vertsorganisasjoner trykker du på navnet på vertsorganisasjonen øverst i høyre hjørne og velger hvilken organisasjon du ønsker å gjøre endringer for.

Oversikt kundeportalen. Skjermdump.

 

Tjenester

Administrere organisasjonens tjenester

Administrasjon av tjenester med Feide-innlogging gjøres i kundeportalen under fanen “Tjenester” i menyen. Der vises en oversikt over hvilke tjenester som er aktivert for din organisasjon.

For å aktivere en ny tjeneste, trykk “Aktiver en ny tjeneste”.

Tjenester kundeportalen

 

Aktiverte tjenester: Mer informasjon, sterk autentisering og deaktivering

For å se mer informasjon om tjenester som allerede er aktivert og tilgjengelig for brukerne, trykk på navnet til tjenesten. Der får du mer informasjon om hvilke attributter tjenesten henter fra brukerne som logger seg inn.

Hvis dere benytter sterk autentisering, kan dere aktivere dette for tjenesten der.

Det er også mulig å deaktivere tjenesten nederst på denne siden.

 

Mer informasjon om tjenestene. Skjermdump.

 

aktivere kundeportal

 

Aktivere en ny tjeneste

For tjenester som behandler personopplysninger så kreves det en avtale om behandling av personopplysninger (databehandleravtale) mellom vertsorganisasjonen (dataeier) og tjenesteleverandør(databehandler) samt at vertsorganisasjon gjennomføre en risikovurdering av informasjonssikkerheten i tjenesten. Dette må gjøres direkte mellom partene og FEIDE er ikke involvert part. Les mer om vertsorganisasjoners plikter her! 

Generelt så er vanskelig å lage en tjeneste som ikke behandler noen personopplysninger. Dette betyr i praksis at det må inngås en databehandleravtale med alle tjenestene vertsorganisasjonen benytter. Selv om tjenesten ikke henter tjenester gjennom Feide så kan det fortsatt behandles personopplysninger ved at brukerne produserer data i tjenesten. 

Først når vertsorganisasjon vurdert at det er forsvarlig å ta tjenesten i bruk og databehandleravtale inngått så kan tjenesten aktiveres og tas i bruk.  

For å gi brukerne i din organisasjon tilgang til en tjeneste med Feide-innlogging, følg fremgangsmåten under:

1.     Trykk “Aktiver en ny tjeneste" under “Tjenester”-fanen.

2.     Søk etter tjenesten du ønsker å aktivere. Du kan søke etter både navnet på tjenesten og navnet på tjenesteleverandøren.

3.     Trykk på navnet til tjenesten du ønsker å aktivere.

4.     Trykk på knappen “Aktiver denne tjenesten”.

Vi gjør oppmerksom på at alle brukere som tilhører samme vertsorganisasjon får tilgang til tjenesten når denne aktiveres. I grunn- og videregående opplæring er vertsorganisasjonen skoleeier, altså kommunen eller fylkeskommunen, og tilgang vil da aktiveres for alle skoler i kommunen eller fylkeskommunen.

Det er ikke mulig å aktivere tilgang for enkeltskoler innenfor samme kommune eller fylkeskommune.

Søke etter ny tjeneste. Skjermdump.

 

Aktivere ny tjeneste. Skjermdump.

 

Levere tjenester med Feide-innlogging

Noen vertsorganisasjoner er også leverandører av tjenester med Feide-innlogging. Under “Tjenester” og fanen “Leveres av organisasjonen” vises en oversikt over tjenester som din organisasjon leverer. Dersom dere ikke leverer noen tjenester med Feide-innlogging, vil  siden være tom.

Før du kan begynne å registrere en tjeneste, må du godkjenne Feides brukervilkår nederst på siden under “Organisasjon”.

For mer informasjon om hvordan du registrerer en ny tjeneste organisasjonen selv er leverandør av, se brukerveiledningen “Kundeportalen for tjenesteleverandører”.

Organisasjon

Fanen “Organisasjon” gir en kort oversikt over din organisasjon i Feide.

Feide-administratorer: Legge til, oppdatere eller fjerne administratorer i Feide

Under “Kontaktpersoner” finner du en oversikt over hvem som er Feide-administratorer i din organisasjon. Her kan du også fjerne og legge til nye administratorer. Pass på at detaljene om hvem som er administrator til enhver tid er oppdatert.

Slik legger du til en ny administrator:

1.     Tykk “Endre” under “Kontaktpersoner”

2.     Velg “Ny kontaktperson”

3.     Opprett brukeren med Feide-brukernavnet til den nye administratoren.

Legge til administratorer. Skjermbilde.
 

Endre informasjon om organisasjonen

Ønsker du å endre eller legge til ny informasjon om organisasjonen, trykk “Endre” under “Informasjon om vertsorganisasjonen”.

Hvis du legger til eller endrer kontaktpunktet for brukerstøtte, er det viktig at du tenker over hvordan dere ønsker å bli kontaktet av sluttbrukere om for eksempel glemt passord, problemer med innlogging eller andre Feide-relaterte spørsmål. Adressen dere oppgir vises på feide.no/brukerstotte og Feides innloggingsvindu under “Glemt brukernavn eller passord?”

Det er ikke anbefalt å legge til enkeltpersoners e-postadresser, men heller en fellesadresse som flere personer besvarer, for eksempel til lokal IT-support i organisasjonen.

Administrere innloggingsmetoder

Dette gjør det mulig å autentisere med eksterne påloggingsleverandører som Azure AD, hvor brukeren logger inn med sin Microsoft-arbeids- eller skolekonto eller logger inn med ID-porten hvor brukeren kan logge inn med for eksempel Bank ID eller MinID. Ved å delegere autentisering til en ekstern påloggingsleverandør har brukeren fortsatt en fullstendig Feide-pålogging med all informasjon knyttet til brukerens Feide-konto. Fordelen med dette er at organisasjonen ikke trenger å administrere flere autentiseringsløsninger med ulike brukerkontoer.

Det er Feide-administratoren som i kundeportalen administrer hvilke påloggingsmetoder organisasjonens brukere skal kunne velge i Feides påloggingsvindu. Dette gjøres ved trykk på «rediger» under “Innloggingsmetoder”. 

"Redigere innloggingsmetoder"

Kun slå på innloggingsmetoder som organisasjonens sluttbrukere kan benytte ellers får brukerne problemer med å logge inn.
Les mer her: Rediger innloggingsmetoder

Administrere sterk autentisering

Det er Feide-administratoren som i kundeportalen administrer hvilke tjenester som har behov for sterk autentisering og hvilke brukere som må logge inn med sterk autentisering for å få tilgang til tjenesten. Du kan enten kreve at alle brukere skal logge inn med sterk autentisering, alle ansatte eller enkeltbrukere som er definert i organisasjonens brukerkatalog.

For å ta i bruk sterk autentisering i Feide, må dette først bestilles i kundeportalen. Når dere har signert og sendt Sikt avtalen, gir vi dere tilgang slik at dere kan ta i bruk sterk autentisering. Dere må selv sette opp metoden dere ønsker å benytte, oppfylle de tekniske kravene og velge hvilke tjenester som skal benytte sterk autentisering.

For å aktivere sterk autentisering, gå til den aktuelle tjenesten under “Tjenester”-fanen eller “Sterk autentisering under “Organisasjon”-fanen. Merk at for de tjenester dere velger skal ha sterk autentisering, vil det ikke være mulig å logge på for brukere som ikke har satt nødvendige attributter i Feide-katalogen. Vær derfor helt sikre på at alt er klart på deres side før dere aktiverer, slik at ingen brukere får utilsiktede problemer. Test om sterk autentisering fungerer ved at brukeren logger seg inn på denne siden: two-factor-test.feide.no/

LES MER: Sterk autentisering i Feide

Fusjonsløsningen

Når to vertsorganisasjoner slår seg sammen, vil det i en overgangsperiode være behov for å håndtere identiteter fra både tidligere og ny organisasjon i ulike systemer. Dette har Feide-laget en løsning for. Teknisk dokumentasjon for konfiguerering av fusjonsløsningen i kundeportalen finnes på docs.feide.no.

LES MER: Feides fusjonsløsning

Statistikk

Under fanen statistikk finner du oversikt over antall innlogginger med Feide både med og uten tofaktorautentisering. Her er det mulig å filtrere på periode og fordele dem på organisasjonsenhet/skole og tjenester.

Illustrasjon av visning av statistikk over innlogginger i kundeportalen.

Verktøy

Legg til driftsmelding

Driftsmeldingene vises på Feides innloggingsside for alle organisasjonens brukere.

Funksjonen for å legge til driftsmelding finner du både på “Oversikt” eller under “Verktøy”.

Her kan du legge inn ønsket tekst, lenke til mer informasjon og sette hvilket tidsrom driftsmeldingen skal være synlig.

Ny driftsmelding i kundeportalen. Skjermdump.

 

Søke opp sporingsnummer

Når en bruker ikke får logget inn, genereres et sporingsnummer under feilmeldingen. Med dette nummeret kan Feide-administratoren undersøke hvorfor Feide-brukeren ikke får logget inn.

Når man søker opp sporingsnummeret, vises feilmeldingen Feide mottar fra brukerkatalogen eller vertsorganisasjonen. Hvis sporingsnummeret er over 14 dager gammelt eller feilen ikke er dokumentert, vil det ikke gi treff.

Har du behov for meg detaljert informasjon om hvorfor innloggingen feilet, kontakt Feide på kontakt@sikt.no og oppgi sporingsnummeret. Vi vil da sende deg loggen av innloggingen. Sporingsnummeret må være generert samme dag for at vi skal ha tilgang til denne loggen.

Feil i brukerkatalogen

Feilprosenten som vises i kundeportalen på “Oversikt” og på q.feide.no er basert på innloggingene de siste syv dagene, ikke hele katalogen. Denne prosenten angir antall innlogginger som returnerer data som ikke validerer. Det betyr ikke nødvendigvis at brukeren ikke får logget inn – det kan også være brukere som mangler informasjon eller har data i feil format.

Hvis du ønsker en rapport over alle feilene i organisasjonskatalogen, klikk på “Kjør en sjekk av brukerkatalogen” over feillisten på samme side.

Se brukerinformasjon i tjenester

Dette verktøyet viser hvilken informasjon om brukerne som blir oversendt fra vertsorganisasjonen til ulike tjenester via Feide. Informasjonen sendes kun til de tjenestene administratoren har aktivert, og hver tjeneste har egen avtale med Feide som regulerer hvilken informasjon tjenesten mottar.

Kundeportalen fornyes og forbedres

Sikt jobber med å forbedre kundeportalen og gjøre den mer brukervennlig. Prosjektet startet høsten 2019 og endringer har siden da blitt rullet ut fortløpende.

Les mer om kundeportal-prosjektet og hvilke forbedringer som er planlagt her