Bakgrunn

Arbeidet med en felles elektronisk identitet i akademisk sektor (Feide) startet i 2000, og bygde videre på resultatene fra UNINETT sin deltakelse i det internasjonale samarbeidet ICE-CAR som ble avsluttet tidligere dette året. Feide ble videre utredet i 2001 og det ble lagt ned et betydelig arbeid med mellomvare knyttet til første fase av Feide-prosjektet. Eksempelprogramvare ble utviklet i 2002, og erfaringsutveksling og samarbeid med andre nordiske enheter ga sammen med pilottestene verdifull erfaring å ta med seg videre. I 2003 fortsatte testingen av systemet med utvalgte pilotkunder, og de sentrale komponentene kom på plass og i drift. Iløpet av 2004 passerte antall Feide-brukere 100.000, og fra 1. januar 2005 ble FEIDE videreført som en permanent organisasjon.

I utgangspunktet hadde Feide et fokus på PKI/X.509 og bruk av smartkort. Høsten 2002 tok dette en vending, og man kunne i UNINyTT lese: "Lånekassen har ikke lenger planer om elektronisk signering av gjeldsbrev i stor skala fra høsten 2003. Derfor skynder FEIDE seg litt langsommere. Likefullt vil vi fortsatt følge nøye med i hva som skjer på kortfronten." I tredje utgave av UNINyTT 2003 ble det annonsert at "Feide er oppe og kjører", med en arkitektur som ligner på dagens løsning.

Feides innloggingsløsning har fått navnet Moria, etter Tolkiens navn på nettverket av ganger og gruver som man måtte få tilgang til for å komme seg gjennom fjellkjeden.