Avtaler for vertsorganisasjoner

Alle vertsorganisasjoner i Feide må signere kontrakt med Uninett, leverandøren av Feide. Her følger en trinnvis oversikt over søknads- og kontraktsprosessen:

  1. Fyll ut søknadsskjema. Dersom rollen til berettigede personer er uklar kan det leses mer om det her.
  2. Etter at vi har mottatt søknad vil vi be om utfylling av et BAS-skjema. Skjemaet inneholder blandt annet spørsmål om forankring og kildesystemer, men primært omhandler det rutiner for personopplysninger. Dersom man har dokumentasjon som dekker hele eller deler av det som etterspørres i skjemaet kan dette erstatte skjemaet. Utfylt skjema og/eller dokumentasjon returneres Feide.
  3. Etter at vi har mottatt BAS-skjema og avklart eventuelle forhold vi mener er uklare vil vi fylle ut kontraktspapirer og sende for undertegning.
  4. Signer kontrakten og returner til Feide per post til Uninett AS, 7465 Trondheim.
  5. Feide kontrasignerer og returnerer ett eksemplar av kontrakten. Begge parter har da en signert versjon.