Avtaler for vertsorganisasjoner

Alle vertsorganisasjoner i Feide må signere kontrakt med Uninett, leverandøren av Feide. Her følger en trinnvis oversikt over søknads- og kontraktsprosessen:

  1. Fyll ut søknadsskjema. Dersom rollen til berettigede personer er uklar kan det leses mer om det her.
  2. Etter at vi har mottatt søknaden vil Uninett fylle ut kontraktspapirer og sende dem til dere for undertegning.
  3. Signer kontrakten og returner til Feide per post til Uninett AS, 7465 Trondheim.
  4. Feide kontrasignerer og returnerer ett eksemplar av kontrakten. Begge parter har da en signert versjon.