Avtaler for tjenesteleverandører

Før man kan bli tjenesteleverandør må man signere kontrakt med Feide. Det er tre steg man må gjennom:

  1. Sende inn søknadsskjema.
  2. Motta kontraktspapirer for signering. Feide gjør en vurdering på om dere har en tjeneste som er ønskelig å tilby gjennom Feide, og sender deretter ut kontraktspapirer for signering. Disse papirene må signeres og returneres.
  3. Før en tjeneste settes i produksjon vil vi i tillegg be om utfylling av et tjenesteskjema. Her spesifiseres mer detaljer for tjenesten, som feks attributter, URL, teknisk kontakt, beskrivelse etc. Vi trenger også en logo for tjenesten på hvit eller transparent bakgrunn. Denne logoen vises når man ønsker å logge på tjenesten via Feide.

Dersom en tjenesteleverandør har flere tjenester som skal tilbys gjennom Feide skal det likevel ikke sendes inn ny søknad eller signeres ny kontrakt. Dette reguleres gjennom tjenesteskjema som må fylles ut for hver tjeneste.

Vertsorganisasjoner i Feide som også ønsker å levere tjenester trenger ikke søke om å være tjenesteleverandør. Dette er allerede dekket av kontrakten man har signert som vertsorganisasjon. Tjenesteskjema må imidlertid fylles ut, men da gjennom Feides kundeportal.

Teknisk informasjon